Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
Konkurs plastyczny "Obraz mojej Warszawy. Warszawska Starówka"
Obraz mojej Warszawy. Warszawska Starówka" to konkurs plastyczny, w którym inspiracją do pracy może być dowolnie wybrany fragment Starego Miasta - konkretny budynek, plac, ulica czy podwórko. Barbakan, Rynek, Plac Zamkowy, Zamek Królewski, Staromiejskie Piwnice, Kamienne Schodki, wszystkie te oraz wiele innych atrakcyjnych miejsc znajdujących się na warszawskiej Starówce mogą zainspirować Cię do stworzenia pracy plastycznej. Zachęcamy do przekazania klimatu wybranego miejsca lub podjęcia prób przedstawienia własnej wizji. Konkurs wpisuje się w obchody 60. rocznicy Odbudowy Starego Miasta.

Regulamin Konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestników zajęć w Domach Kultury, Klubach czy innych placówkach edukacji pozaszkolnej.
Przyjmujemy tylko prace rysunkowe, malarskie, graficzne, które spełniają poniższe kryteria:
Prace składa nauczyciel, instruktor lub uczeń.
Prace wykonane węglem, ołówkiem czy pastelami muszą być odpowiednio zabezpieczone fiksatywą.
Format nie może przekroczyć wymiarów 50 cm x 70 cm.
Przyjmujemy prace w zwartym opakowaniu.
Prosimy o utrwalenie prac rysunkowych.
Przyjmujemy maksymalnie 3 prace jednego ucznia.
Nie przyjmujemy prac przestrzennych.
Przyjmujemy prace bez oprawy.
Prace zrolowane nie będą klasyfikowane.
Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
Zgłoszenie zbiorowe powinno zawierać dodatkowo listę z nazwiskami i ilością złożonych prac.
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu należy odebrać do 2 miesięcy od zakończenia wystawy pokonkursowej.
Odbiór prac odbywa się po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z organizatorem.
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej nie ponosi odpowiedzialności za prace nieodebrane w terminie.


Terminy:

Termin przyjmowania prac: 1 lipca – 10 listopada 2013 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane. W przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data wpływu.

Lista prac nagrodzonych zostanie ogłoszona 19 listopada 2013 r. na stronie internetowej: www.scek.pl.
Prace nagrodzone wezmą udział w wystawie.

Komisja oceniająca:
Prace konkursowe ocenia powołane przez organizatora jury, w którego skład wchodzą artyści malarze, graficy, doświadczeni pedagodzy, metodycy plastyki i historycy sztuki.

Nagrody i Wyróżnienia:
Fundatorem nagród jest m.st. Warszawa. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczystość otwarcia wystawy pokonkursowej w siedzibie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej.


Szczegóły i zgłoszenia: www.scek.pl

źródło: informacja prasowa