Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
Letnia Akademia Filozofii 2013 w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej zaprasza uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych od 1 lipca 2013 r. do Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej na dwutygodniową wyjątkową przygodę z filozofią - Letnią Akademię Filozofii 2013.

Temat tegorocznej Akademii brzmi "Człowiek w świecie". Pasjonujące wykłady wprowadzą młodych uczestników w ważne i niezwykle aktualne zagadnienia filozoficzne, a część warsztatowa umożliwi wszystkim aktywny udział w dyskusji i filozoficznym dociekaniu. Opiekunami merytorycznymi projektu są prowadzący warsztaty filozoficzne w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, Magdalena Gawin i Wojciech Kubiak.


Zaproszenie do udziału w Letniej Akademii Filozofii 2013:

Tegoroczna Letnia Akademia Filozofii zostanie poświęcona jednemu z ważniejszych i ciekawszych problemów filozoficznych, a mianowicie aktywności człowieka w świecie. Hasło przewodnie - "Człowiek w świecie" - naturalnie prowokuje do zapytania zarówno o istotę (naturę) człowieka, świata, jak i charakteru ich wzajemnej relacji (interakcji). Niemniej naszym głównym polem zainteresowań stanie się to, w jaki sposób człowiek może i powinien działać w świecie.

W pierwszym tygodniu podejmiemy m.in. problem sztuki - wytworu człowieka, w kontekście współczesnej nieobecności jasnej definicji dzieła sztuki. Podniesiemy palący problem naszych czasów, tj. odpowiedzialności ludzkości za świat przyrody. Przedmiotem rozważań stanie się także zagadnienie naszego dążenia do wolności (emancypacji), w jego różnych przejawach i wymiarach oraz zagadnienie kłamstwa. Zarazem motywem przewodnim tego tygodnia będzie "vita activa" - kategoria nazwana i rozważana przez jedną z najwybitniejszych myślicielek XX wieku, Hannah Arendt. Oznacza ona zdolność ludzi do wspólnego tworzenia nowych jakości w świecie. Z myślą Arendt będziemy się mierzyć (rozważając ją oraz z nią polemizując) w ramach sesji popołudniowych.

W drugim tygodniu zajmiemy się rozważeniem klasycznej koncepcji człowieka oraz jej konsekwencjami dla naszego bycia tu i teraz. W ramach tych refleksji podejmiemy twórczą polemikę z myślą Heideggera, rozważymy ludzkie dążenie do dobra oraz sposób, w jaki możemy i powinniśmy działać w przestrzeni międzyludzkiej (zarówno w relacjach osobistych, jak i publicznych).

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mają chęć lub/i potrzebę odpocząć od "nieznośnej lekkości bytu", która wylewa się z popularnych mediów, i zająć się rozważeniem problemów "zasadniczych".

Magdalena Gawin


Ważne informacje:

Uczestnikami Letniej Akademii Filozofii 2013 mogą być uczniowie warszawskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Zajęcia odbywać się będąprzy ul. Jezuickiej 4, w dniach 1-12 lipca 2013 r., codziennie z wyłączeniem soboty i niedzieli, w godzinach 10.00-13.30.

Warunkiem uczestnictwa w LAF 2013 jest wypełnienie i złożenie do dnia 1 lipca 2013 r. Karty uczestnika w siedzibie SCEK, bądź wysłanie Karty drogą mailową, na adres: info@scek.pl.

Uczestnicy LAF 2013, którzy uzyskają odpowiednią frekwencję, czyli wezmą udział w przynajmniej 80% przewidywanych programem zajęć, otrzymają zaświadczenie uczestnictwa i ukończenia kursu.


Program i szczegółowe informacje na stronie:www.scek.pl

źródło: materiały prasowe