Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica
Rodzaj instytucji: biblioteka, organizator wydarzeń
ul. Duracza 19 Warszawa (mapa)
zamknij
+48 22 835 43 55
sekretariat@bibliotekabielany.waw.pl
www.bibliotekabielany.waw.pl
Księgozbiór biblioteki udostępniany jest bezpłatnie. Z jej zasobów może korzystać każdy mieszkaniec Warszawy, a pozostałe osoby po wpłaceniu kaucji. Kaucja pobierana jest także za wypożyczanie książek naukowych. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin.

Biblioteka bielańska posiada 414 266 książek naukowych, popularnonaukowych i literatury pięknej uzupełnianych co miesiąc nowościami wydawniczymi. Zbiory udostępniane są w czytelniach i wypożyczane do domu. Biblioteka posiada także 7 704 pozycji tzw. zbiorów specjalnych - kaset magnetofonowych z nagraniami literatury pięknej oraz video z adaptacjami filmowymi lektur szkolnych oraz filmami dla dzieci.

Biblioteka prenumeruje ok. 100 tytułów czasopism - dzienniki, tygodniki, miesięczniki, Dzienniki Ustaw, Monitory.

Poza gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalną. Organizowane są spotkania, wieczory autorskie, odczyty, lekcje biblioteczne, teatrzyki i zajęcia dla dzieci.

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Działa w oparciu o statut uchwalony przez Radę m.st. Warszawy a zatwierdzony przez Urząd Dzielnicy Bielany, który także zabezpiecza budżet biblioteki.

Zobacz też

Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa
instytucja edukacyjna, organizator wydarzeń
Fundacja Kultury bez Barier
organizator wydarzeń
Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
organizator wydarzeń