Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica
Rodzaj instytucji: biblioteka, organizator wydarzeń
ul. Duracza 19 Warszawa (mapa)
zamknij
+48 22 835 43 55
sekretariat@bibliotekabielany.waw.pl
www.bibliotekabielany.waw.pl
Księgozbiór biblioteki udostępniany jest bezpłatnie. Z jej zasobów może korzystać każdy mieszkaniec Warszawy, a pozostałe osoby po wpłaceniu kaucji. Kaucja pobierana jest także za wypożyczanie książek naukowych. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin.

Biblioteka bielańska posiada 414 266 książek naukowych, popularnonaukowych i literatury pięknej uzupełnianych co miesiąc nowościami wydawniczymi. Zbiory udostępniane są w czytelniach i wypożyczane do domu. Biblioteka posiada także 7 704 pozycji tzw. zbiorów specjalnych - kaset magnetofonowych z nagraniami literatury pięknej oraz video z adaptacjami filmowymi lektur szkolnych oraz filmami dla dzieci.

Biblioteka prenumeruje ok. 100 tytułów czasopism - dzienniki, tygodniki, miesięczniki, Dzienniki Ustaw, Monitory.

Poza gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalną. Organizowane są spotkania, wieczory autorskie, odczyty, lekcje biblioteczne, teatrzyki i zajęcia dla dzieci.

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Działa w oparciu o statut uchwalony przez Radę m.st. Warszawy a zatwierdzony przez Urząd Dzielnicy Bielany, który także zabezpiecza budżet biblioteki.

Zobacz też

Instytut Muzyki i Tańca
instytucja badawcza, organizator wydarzeń
Urząd Dzielnicy Wawer
organizator wydarzeń
Goethe-Institut
instytucja edukacyjna, instytucja badawcza, organizator wydarzeń