Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Wawerskie Centrum Kultury Aleksandrów
Rodzaj instytucji: filia domu kultury
ul. Samorządowa 10 Warszawa (mapa)
zamknij
+48 22 612 63 85
alklubkinsella@post.pl
www.kkaleksandrow.pl
Dewizą działalność kulturalno – społeczna Klubu Kultury "Aleksandrów" jest zasada, że kultura tworzy wspólnotę zarówno na poziomie narodowym jak i lokalnym oraz, że upowszechnianie jej jest jednym z najważniejszych instrumentów zapobiegania patologiom społecznym i oddziaływania wychowawczego. Zadaniem klubu jest edukacja kulturalna środowiska, upowszechnianie pojęcia Kultury oraz ogólnospołecznej świadomości jej roli i rangi. Zadanie to realizowane jest w prowadzonych codziennie zajęciach świetlicowych dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, zajęciach plastycznych, tanecznych, teatralno- wokalnych i rekreacyjno – sportowych. Celem pracy z dziećmi pedagogów klubu jest wpływanie na pozytywny rozwój ich osobowości, uczenie twórczej postawy wobec otaczającej rzeczywistości. Kształtowanie wyobraźni młodych ludzi oraz wrażliwości w zakresie estetyki, uczenie kultury życia codziennego i zdolności życia we wspólnocie.

W klubie działa codziennie miniprzedszkole dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W grupie tej dzieci nawiązują pierwsze społeczne kontakty z innymi dziećmi oraz przygotowują się do bezstresowego rozstania z rodzicami związanego z pójściem do szkoły. Dzieci mają zapewnioną fachową opiekę pedagogiczną oraz różnorodne zajęcia adaptacyjno- integracyjne, plastyczne, teatralne oraz rozwijające sprawność ruchową.

W godzinach popołudniowych codziennie funkcjonuje świetlica środowiskowa dla dzieci szkolnych zapewniająca pomoc w odrabianiu lekcji oraz prowadzone przez fachową kadrę zajęcia plastyczne, teatralno- muzyczne, taneczne i sportowe. Klub posiada również bogatą ofertę dla dorosłych i seniorów zarówno na terenie placówki, a także poprzez organizowane wyjazdy (kino, teatr, wycieczki krajoznawczo - przyrodnicze).

Klub organizuje różnorodne imprezy, potańcówki, festyny, występy artystów, wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi. Istnieje stała współpraca z działającą na terenie Aleksandrowa Radą Osiedla oraz z księdzem Proboszczem. Przy Klubie działa Stowarzyszenie Twórców POMOST skupiające artystów z wielu dziedzin takich jak: plastyka, muzyka, poezja, fotografia. Stowarzyszenie to organizuje plenery, spotkania, pokazy, wystawy, realizuje różnorodne projekty skierowane do społeczności lokalnej.


więcej

Zobacz też

Wawerskie Centrum Kultury Filia Zastów
filia domu kultury
Wawerskie Centrum Kultury Falenica
filia domu kultury
Magazyn Sztuk
filia domu kultury

Instytucje