Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Fundacja "Kultura nie boli"
Rodzaj instytucji: fundacja
ul. Puławska 24a/32 Warszawa
fundacja@kulturanieboli.pl
Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury i sztuki.

W szczególności do celów Fundacji należy :
1. wspieranie twórczości artystycznej we wszelkich jej twórczych postaciach a także związanych z nią instytucji, w tym również we współdziałaniu z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego,
2. udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa w kulturze,
3. wspieranie inicjatyw z obszaru kultury, sztuki oraz edukacji kulturalnej, w tym organizowanie festiwali, wystaw i innych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i społecznych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.prowadzenie działalności kulturalnej,
2.prowadzenie działalności wydawniczej,
3.pozyskiwanie środków finansowych,
4.inicjowanie i realizowanie projektów mających na celu prezentację oraz rozwój różnych dziedzin kultury i sztuki, w tym między innymi: literatury, sztuk plastycznych, filmu, muzyki, teatru, designu, architektury, projektowania przestrzennego, projektowania użytkowego,
5.inicjowanie i realizowanie akcji informacyjnych oraz kampanii wspierających aktywność artystyczną oraz wiedzę o kulturze,
6.doradztwo skierowane do twórców kultury, instytucji i organizacji,
7.prezentacje polskiej kultury za granicą, w tym udział w międzynarodowych imprezach kulturalnych, organizacja międzynarodowych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, współpraca z partnerami zagranicznymi.

Multimedia


Facebook