Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Instytut Pamięci Narodowej
Rodzaj instytucji: instytucja badawcza
ul. Wołoska 7 (Centrala) Warszawa (mapa)
zamknij
+48 22 581 87 78/77/76
sekretariat.ipn@ipn.gov.pl
www.ipn.gov.pl
Instytut Pamięci Narodowej to największa w naszym kraju instytucja naukowo-badawczo-archiwalna, prowadząca badania dziejów Polski w latach 1939–1989.

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późn. zm.) pion archiwalny Instytutu zajmuje się ewidencjonowaniem, gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem, zabezpieczeniem, udostępnianiem i publikowaniem dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., a także organów bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących:

- zbrodni nazistowskich, zbrodni komunistycznych oraz innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r.;
- innych represji z motywów politycznych, jakich dopuścili się funkcjonariusze polskich organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo osoby działające na ich zlecenie;
- działalności organów bezpieczeństwa państwa.

W ramach Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (BUiAD) działa pięć wydziałów: Ewidencji; Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów; Udostępniania i Informacji Naukowej; Obsługi Bieżącej; Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł. W miastach, siedzibach sądów apelacyjnych, powołano Oddziały IPN, w których funkcjonują Oddziałowe Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (OBUiAD), kierowane przez naczelników. W skład OBUiAD wchodzą 3 referaty: Ewidencji; Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów oraz Udostępniania i Informacji Naukowej. Odpowiednio w Delegaturach funkcjonują Wydziały Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów.

Zobacz też

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
instytucja badawcza
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
kino, instytucja edukacyjna, instytucja badawcza, organizator wydarzeń
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauki
instytucja edukacyjna, instytucja badawcza, wydawnictwo

Wiadomości

IPN wspiera biblioteki i czytelnictwo
Wydawnictwa IPN w ramach projektu "Biblioteka na to czeka" trafiły do różnych zakątków Polski, przede wszystkim do małych bibliotek osiedlowych, wiejskich i znajdującyc...
Trwa 13. edycja nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej
Instytut Pamięci Narodowej zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby prywatne do zgłaszania kandydatów do XIII edycji Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej". Nagroda pr...
1 2

Facebook